Privacyverklaring Aannemersbedrijf H. Schouten B.V.

Inleiding

Welkom bij Aannemersbedrijf H. Schouten B.V. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Aannemersbedrijf H. Schouten B.V.
Lopikerweg Oost 80
3411JH Lopik
Tel: 0348-552356
E-mail: info@hschouten.nl
E-mail Rik Schouten: rik@hschouten.nl

1. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van overeenkomsten en dienstverlening.
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Het leveren van goederen en diensten bij u aan huis.

3. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn conform de wettelijke vereisten.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Aannemersbedrijf H. Schouten B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hschouten.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7. Beveiliging

Aannemersbedrijf H. Schouten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

8. Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@hschouten.nl. Wij proberen dan gezamenlijk een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen privacyverklaring

Aannemersbedrijf H. Schouten B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:
Aannemersbedrijf H. Schouten B.V.
Lopikerweg Oost 80
3411JH Lopik
Tel: 0348-552356
E-mail: info@hschouten.nl
E-mail Rik Schouten: rik@hschouten.nl